Home

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

“SỐ HÓA TRONG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN & ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC”

“DIGITALIZATION IN BASIC & APPLIED RESEARCH

AND CHEMICAL TECHNOLOGY

THÀNH PHỐ HUẾ, THÁNG 10/2022

GIỚI THIỆU HỘI THẢO

Xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và đại dịch Covid 19, vấn đề số hóa và công nghệ số, chuyển đổi số đã và đang tác động lớn đến cuộc sống con người, trên nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu cơ bản đến các ứng dụng thực tiễn hàng ngày như thương mại, du lịch, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, an ninh, quốc phòng, vũ trụ,... Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến mọi quốc gia trên thế giới.

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã có Thông báo số 3 số 1444/TB-ĐHSP ngày 15 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “SỐ HÓA TRONG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN & ỨNG DỤNG, VÀ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC” (“Digitalization in basic & applied research and chemical technology”).

Hội thảo do HỘI KHOA HỌC CÁC SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, HỘI HÓA LÝ THUYẾT VÀ HOÁ TIN VIỆT NAM và TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ tổ chức, sẽ là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học giao lưu, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực số hóa và công nghệ số trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm tự nhiên. Hội thảo cũng là nơi chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu trong doanh nghiệp và áp dụng vào thực tiễn đời sống.

Hội thảo Khoa học quốc gia “SỐ HÓA TRONG NGHIÊN CỨU CƠ BẢN & ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC” (“Digitalization in basic & applied research and chemical technology”) còn có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ sở giáo dục uy tín trong nước như Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP. HCM; Trường Đại học Bách khoa TP. HCM, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP. HCM, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. HCM, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện HLKH&CN Việt Nam, Viện KTNĐ Viện HLKH&CN Việt Nam, và một số Công ty quan tâm.

- Thời gian dự kiến:  Tháng 10/2022 (07-08/10/2022)

- Địa điểm:  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

- Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Tp. Huế

 

hahai cập nhật lúc: 2022-08-25 2:50:24 PM